Portfolio

Opdrachtgever: KING
Periode:
september 2012 – januari 2013
Doel: In de praktijk ontwikkelen van effectieve en bruikbare vormen van samenwerking/cocreatie van gemeenten met burgers en professioneel middenveld. In de pilot is nadrukkelijk de bedoeling om zichtbaar te maken wat werkzame interventies zijn om tot samenwerking te komen.

Geni Horstink is als zelfstandig organisatiecoach verbonden aan KING en KING organiseert pilots bij zes gemeenten via ondersteuning van een gecertificeerde organisatiecoach. Niet met modelmatige en op beheersing gerichte benaderingen, maar onderzoeken vooral in de praktijk naar effectieve en bruikbare vormen van samenwerking/cocreatie van gemeenten met burgers en professioneel middenveld. Anders handelen doet veranderen, dàt is de leidraad. Inzicht vanuit ervaring. In de pilot is nadrukkelijk de bedoeling om zichtbaar te maken wat werkzame interventies zijn om tot samenwerking te komen. Het resultaat van de pilot voor KING zal zijn om deze ervaringen te verzamelen in een kleine publicatie, Sterker Nabij deel 2. Deze publicatie geeft inzicht in bruikbare werkwijzen om netwerk organiseren vorm te geven. Vergroten van ‘samen-redzaamheid’ in de samenleving is onder meer de opbrengst. Gemeenten krijgen 15 dagen ondersteuning en betalen daar een beperkte vergoeding voor. De Dienst Gemeentebedrijven van de gemeente Oss wil de mogelijkheden van de KING pilot verbinden aan de ontwikkeling van Oss als netwerkgemeente.

Ambitie
Netwerkgemeente betekent: “een andere manier van werken”

Cocreatie, meer zelfbeheer en het stimuleren van eigen kracht en zelfredzaamheid en/of samen-redzaamheid van burgers, dat vraagt om andere rollen van betrokken partijen. Een andere rol voor burgers, voor professionals maar ook voor politiek en bestuur. De rol van de burger verandert van consument naar meer producent. Van (gemeentelijke) professionals vraagt netwerkorganiseren vooral vertrouwen te hebben in de oplossingen van burgers. Het belang van burgers staat centraal en professionals bepalen dan niet meer de inhoud, ze worden meer faciliterend in plaats van regisserend. Politiek en bestuur zullen verantwoordelijkheden meer moeten loslaten en zeggenschap overdragen, zij vervullen in de netwerkorganisatie veel meer een faciliterende sturingsrol. Het gaat bij netwerkorganiseren dan ook veel meer om de kwaliteit van de relatie en niet meer zozeer om de transactie. Dat vormt de kern van de veranderopgave en de Dienst Gemeentebedrijven wil via deze pilot graag die nieuwe rollen en samenwerkingsvormen in de praktijk ontwikkelen. Dat wil zij doen via leerreizen in de dagelijkse praktijk, in cocreatie met burgers, instellingen en de eigen medewerkers. De wens is om energie en beweging te bewerkstelligen binnen de Dienst Gemeentebedrijven door met elkaar “handen en voeten”te geven aan die nieuwe rol(len).

Traject
  • Hoe stimuleer je het eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid van burgers?
  • Hoe zorg je dat er cocreatie plaatsvindt?
  • Wat is daarbij belangrijk ?
  • Wat vraagt dat van ons als gemeente en wat vraat dat van de andere partijen (rollen en competenties)?
  • Hoe maken we de spanning productief: onze opdracht om in 2013 dit doel te realiseren en onze ambitie om dat in co creatie te bewerkstelligen?

Werkvormen
Via twee concrete “leerreizen” gaan we werken aan deze ambitie. Het gaat om zelfbeheer van openbaar groen en de ontwikkeling van een integrale voorzieningenkaart per wijk/dorp. Die leerreizen zullen tevens aanleiding zijn om de dialoog en cocreatie te organiseren met burgers, maatschappelijke organisaties, andere diensten en/of met politiek & bestuur. De uitgangspunten hierbij zijn :
  • zichtbaar maken van de relatie en interactie tussen burgers en gemeente
  • ontwikkelen “van onderop”
  • ontwikkelen in dialoog met betrokkenen in- en extern
  • aansluiten op bestaande initiatieven en plekken waar al energie is, dat versterken
 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -