Portfolio

Opdrachtgever: Gemeente Deventer.

Periode 2010- 2011

Doel:
Bottum-op ontwikkeling van een pilot jongerenloket. De functie van het Jongerenloket Deventer is om jongeren te begeleiden naar school, werk, te helpen met het vinden van stageplekken, informatie te geven en contacten leggen en vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven.

Traject:
Ik begeleid de uitvoerende medewerkers van het UWVWERKbedrijf, de gemeente en het ROC Aventus met de ontwikkeling van een jongerenloket. Ik maak gebruik van de motivatie en drijfveren van de uitvoerende medewerkers. Met die energie ontwerpen wij het “ideale jongerenloket”. Op hun beurt inspireren zij hun managers: zo ontstaat een stevig draagvlak voor de visie en een experiment. Samen doen ze ervaring op met de nieuwe werkwijze door te leren en reflecteren. Ik creëer ruimte om te experimenteren, organiseer een training oplossingsgericht coachen en vertaal de methodieken naar de dagelijkse werkpraktijk. Op grond van deze ervaringen scherpen we de visie en werkwijze en creëren we draagvlak binnen de drie organisaties. We doen voorstellen om de organisatie definitief in te richten. Er is een klein uitvoerend team en een werkgroep met alle (keten)partners rondom de jongere. Als teamcoach help ik hen competenties te ontwikkelen zoals: samenwerken, gespreksmethodiek en het ontwikkelen van effectieve werkprocessen. Als organisatiecoach zorg ik voor aansluiting bij de strategische doelen van de organisatie. Ik communiceer met de stuurgroep en leg dilemma’s en te maken keuzes aan hen voor. Zo help ik problemen zichtbaar te maken en te benoemen en patronen te onderkennen die de gezamenlijke ambitie tegenwerken. Die rol vervul ik op alle niveaus in de organisatie.

Mijn methodes

Oplossingsgerichte methodes: ik stimuleer om te doen wat werkt en gebruik te maken van wat er al is. Case bespreking zet ik in om medewerkers zelf oplossingen te laten bedenken. Zij maken zelf verbeterplannen met andere collega’s om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Die voorstellen brengen zij zelf terug in hun eigen afdeling. Individuele (oplossingsgerichte) coachingsgesprekken zet ik in om persoonlijke ontwikkeling en teamdoel dichter bij elkaar te brengen. Dialoogbijeenkomsten met ketenpartners brengen inspiratie en energie.

Resultaat

Er is een gedeelde visie op alle niveaus in de organisatie. Medewerkers zijn geïnspireerd en gedreven om samen te werken. Weten wat hun eigen meerwaarde is en maken goed gebruik van andere partners. De pilot is benut om met alle betrokkenen een passende aanpak te ontwikkelen om op die manier jongeren een goede toekomst bieden. Een aanpak waardoor jongeren een diploma halen, werk hebben en een eigen inkomen genereren. Jongeren verwerven op die manier onafhankelijkheid. Jongeren zeggen dat zij zich gehoord voelen en serieus genomen, ze worden sneller en integraal geholpen. Zitten zelf aan het stuur van hun traject, leren hun eigen hulpbronnen in te zetten. De eerste ervaringen zijn positief. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt besluit tot een structurele invulling van het jongerenloket.
 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -