Portfolio

Opdracht: Om initiatieven van burgers mogelijk te maken, is goede interne samenwerking nodig.

Opdrachtgever: Gemeente Oss


Lees verder

Opdracht: Consulenten Werk & Inkomen, Zorg. Leerplichtambtenaren, Jongerenloket.

Opdrachtgever: diverse


Lees verder

Opdrachtgever: Gemeente Oss


Lees verder

Opdracht: Oplossingsgericht coachen maatjesproject.

Opdrachtgever:
JES030 Utrecht


Lees verder

Opdrachtgever: KING

Doel:
Inwoners willen goede maatschappelijke voorzieningen die aansluit op hun behoeftes. De gemeente wil voorzieningen die betaalbaar zijn.


Lees verder

Samenwerken met behulp van elkaars kwaliteiten
Opdrachtgever: gemeente Deventer
Periode: maart 2012 – augustus 2012
Doel:
Versterken samenwerking teammanagers
Geni Horstink in samenwerking met Petra van de Kop (www.kopcoaching.nu)


Lees verder

Programma Leren Ontwikkelen
Opdrachtgever: Dienst Publiekszaken Gemeente Oss
Periode: januari 2012 – 2013
Doel: duurzame organisatieontwikkeling
Traject: Het verbinden van leerdoelen aan organisatiedoelen, waardoor organisatieontwikkeling plaatsvindt. Dat doen we door te kijken en te luisteren naar mensen op de werkvloer.


Lees verder

Pilot Netwerksturing KING
Opdrachtgever: KING
Periode:
september 2012 – januari 2013
Doel: In de praktijk ontwikkelen van effectieve en bruikbare vormen van samenwerking/cocreatie van gemeenten met burgers en professioneel middenveld.


Lees verder

Begeleiden en coachen Intervisiegroep Welzijnsorganisatie
Opdrachtgever: Cumulus Welzijn
Periode: 2008 - 2011
Doel: Begeleiden en coachen van intervisiebijeenkomsten om van elkaar te leren en professionele ontwikkeling te verbeteren.


Lees verder

Ontwikkelen van een visie op klantgericht werken
Opdrachtgever: Dienst Publiekszaken Gemeente Oss
Periode: 2010
Doel:
Ontwikkelen van visie op klantgericht werken bij de Dienst Publiekszaken van de Gemeente Oss.


Lees verder

Ontwikkelen van klantgerichte dienstverlening
Opdrachtgever: Afdeling Vergunningen van de Dienst Publiekszaken Gemeente Oss
Periode: 2009
Doel: De afdeling wil de kwaliteit verbeteren van haar dienstverlening aan bedrijven, burgers en organisaties met complexe vragen.


Lees verder

Ontwikkelen Jongerenloket
Opdrachtgever: Gemeente Deventer.
Periode 2010- 2011
Doel: Bottum-op ontwikkeling van een pilot jongerenloket. De functie van het Jongerenloket Deventer is om jongeren te begeleiden naar school, werk, te helpen met het vinden van stageplekken, informatie te geven en contacten leggen en vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven.


Lees verder

 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 10 maart 2019Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.
 
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving,  zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.  


Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -