Over Geni

Wat ik doe
Ik wil bijdragen aan een succesvol samenspel tussen overheid en burger. Ik help organisaties meer en beter samen te werken door belemmerende patronen te doorbreken.
Vragen die ik krijg:
  • We willen sámen met in plaats van vóór de samenleving vraagstukken oplossen. Hoe maken we die omslag van top-down naar samen? We willen initiatieven van burgers stimuleren en ondersteunen.
  • We willen eigenaarschap bij burgers stimuleren. Wat vraagt dat van onze professionals?
  • We willen intern beter samenwerken, ook over afdelingsgrenzen heen.
  • We gaan vanuit de decentralisaties nauw samenwerken met hulpverleningsinstellingen. Hoe pakken we die transformatie aan?

Hoe ik kijk
Verandering in het klein en onderop starten.
Top-down veranderen, daar geloof ik niet in. Het leidt hooguit tijdelijk tot verandering. In plaats daarvan sluit ik aan bij gerichte vragen en initiatieven die in de organisatie zelf ontstaan en werk vanuit drie leidende principes:
  1. Progressiegericht werken. Daarmee bedoel ik dat ik denk en werk vanuit oplossingen en wat wel kan, in plaats van problemen.
  2. De kracht van de individuele professional. Hij heeft alle kennis, kunde en bijna altijd ook de motivatie in huis om verandering te realiseren. De kiem voor verandering ligt bij het verantwoordelijkheidsgevoel al deze kwaliteiten ook in te zetten.
  3. Onderlinge interactie en dialoog. Ik beschouw organisaties als een systeem. Om verder te komen, zijn professionals en leidinggevenden afhankelijk van elkaar. De kunst is om belangen, beelden en onuitgesproken overtuigingen op tafel te krijgen.

Wie ik ben

Ik werk sinds 1999 als organisatieadviseur en trainer bij Radar Advies Amsterdam en sinds 2005 als zelfstandig organisatiecoach aan het stimuleren van duurzame dialoog en vernieuwing. Onder mijn rol als procesbegeleider en coach ligt een stevig inhoudelijk fundament. Dit is gelegd tijdens de jarenlange ervaring die ik opdeed bij een welzijnsorganisatie en daarna als extern adviseur voor onder meer de gemeentelijke overheid. Zo werkte ik aan initiatieven rondom wijkontwikkeling, multidisciplinaire zorg- wijkteams en heb ik brede ervaring op inhoudelijke gemeentelijke thema’s (welzijn, sociale zaken, vergunningen, vastgoed). Opdrachtgevers kunnen dus rekenen op een adviseur die hun organisatie, werkwijze en inhoudelijke uitdagingen van haver tot gort kent.
 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 10 maart 2019Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.
 
Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving,  zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.  


Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -