Blog

Medewerkers van het publiekscentrum zijn vaak moeilijk te motiveren om deel te nemen aan groepsbijeenkomsten, zeker als dat buiten werktijd plaatsvindt”, aldus een leidinggevende. Daarnaast zou deze groep moeite hebben met veranderingen. Toch is het de ambitie van dit afdelingshoofd om medewerkers van deze afdeling meer eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) te laten nemen in hun dagelijkse werk. Meer dan nu, zouden zij zelf de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers moeten verbeteren.

Als sparringpartner denk ik mee. Als eerste stap loopt een interne organisatiecoach mee op de werkvloer, om waar te nemen wat daar gebeurt en om in gesprek te komen met medewerkers. Tijdens haar aanwezigheid doet zich een acuut probleem voor, waardoor direct de dienstverlening stagneert. Dat incident doet zich voor tijdens afwezigheid van het afdelingshoofd. De organisatiecoach ziet dan dat medewerkers heel zelfstandig en verantwoordelijk omgaan met deze onverwachte situatie. Ze proberen de problemen op te lossen en daarbij blijven ze heel goed in contact met de klanten. Zij geven uitleg, stellen hen gerust en helpen elkaar als collega’s. Voor de leiding is dat een aangename verrassing, ook aanleiding om het beeld bij te stellen: medewerkers nemen dus wel degelijk eigen verantwoordelijkheid, maar vertonen dat gedrag niet altijd!

Samen met de interne organisatiecoach en het afdelingshoofd werken we vervolgens verder aan de vraag hoe we die eigen kracht, kwaliteiten en drijfveren van mensen kunnen aanspreken en stimuleren. We hebben vertrouwen in de kwaliteiten van medewerkers en willen hen verantwoordelijkheid geven door te vragen of ze zelf verbeteringen willen aanbrengen in hun werk en werkomgeving, via innovatieteams. Daarnaast vragen we hen om met elkaar te leren van situaties die zich voordoen. Op een grote bijeenkomst over actuele thema’s van het Publiekscentrum, geven tien medewerkers aan te willen meedoen aan de innovatieteams.

Zo werken zij nu aan het verbeteren de samenwerking tussen mensen van de balie en die van het telefoonteam, ze stellen thema’s aan de orde, zoals veiligheid. Zij willen een meer samenhangende benadering van alle medewerkers, als in de publiekshal bezoekers zijn die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

We zien nu dat twee groepen medewerkers heel gemotiveerd werken aan kwaliteitsverbetering. En zij willen voor deze extra taak, zelfs buiten de werktijd om, bij elkaar komen.

Verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap voelen kun je als leidinggevende stimuleren door vertrouwen en ruimte te geven aan je medewerkers. Als je ze daarbij goed faciliteert komen zij echt in hun kracht! Ik vind dat hartverwarmend om te zien!  

Geni Horstink

Harfsen, 7 november 2012

 Voor meer inspiratie en tips wijs ik je op het boek van Esther de Haan & Eva Beerends “Organisatieontwikkeling met Theory U"

 http://www.kinggemeenten.nl/data/king-cases/kijken,-voelen-en-faciliteren-van-medewerkers

 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -