Blog

Veel mensen doen nog steeds niet mee in onze samenleving. Ondanks het afnemend aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering spreken gemeenten nog steeds over een "granieten bestand". Doelend op mensen met zoveel belemmeringen, dat zij niet of nauwelijks kans maken op een betaalde baan. Ook mensen met een multiculturele achtergrond houden zich afzijdig van onze samenleving. Zij voelen zich er niet bij horen en zoeken elkaar op in de eigen netwerken. Als opbouwwerker merkte ik al dat mensen vaak niet eens meer geloven ooit nog betaald werk te vinden. Hun talenten blijven onzichtbaar en onbenut. Het ontbreekt hen aan een toekomstperspectief en dat vind ik bijzonder schrijnend en onaanvaardbaar.

Gelukkig heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat een radicaal andere denk- en werkwijze verbluffende resultaten oplevert. In plaats van mensen te zien als een probleem voor onze samenleving, zijn zij juist dé oplossing voor maatschappelijke problemen.


Iedereen betaald werk
Ieder mens verdient een toekomstperspectief en de hoop om het leven voor jezelf en je kinderen te verbeteren. Het gevoel erbij te horen en zinvol betaald werk te doen, werk dat bij jouw talent past. Op een manier dat ook persoonlijke problemen zoals schulden en armoede worden opgelost. En dat je je daarbij optimaal gesteund voelt. Zodra we mensen een perspectief bieden en optimaal ondersteunen bij hun droom, zie ik dat veel problemen zich oplossen.

Als organisatie ontwikkelaar zie ik veel professionals vastlopen in hun werk. Hun agenda's zijn overvol, ze moeten snelle resultaten boeken terwijl vraagstukken steeds complexer worden. Ze ervaren weinig speelruimte om vanuit persoonlijke betekenis te werken. Veel van hen komen in een burn-out terecht.
Ik zie nu weer energie en blijdschap zodra zij wél ruimte krijgen. Maar dan wel door samen met inwoners, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, te werken aan een inclusieve samenleving. Omdat veel kwetsbare bewoners geen goede ervaring hebben met de gemeente en organisaties merk ik dat het van groot belang is te investeren in wederzijds vertrouwen. Dat kan via laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk, daar ontmoeten inwoners en professionals elkaar. Inwoners leiden we op tot community ontwikkelaars. Die activeren hun achterban om in beweging te komen. Welzijn en sociale wijkteams ondersteunen deze mensen en zo bereiken zij via deze netwerken ook hun eigen doelen.

Werk vanuit je hart
Ik daag professionals uit om hun formele functie en identificatie met de eigen organisatie los te laten. Durf weer vanuit jouw eigen hart en betrokkenheid te werken. Durf kansen te zien, zoek de ruimte en neem het initiatief. Ik nodig je uit om mee te doen in deze beweging naar een inclusieve samenleving en een inclusieve arbeidsmarkt. Dat vraagt om lef, want inclusief samenleven vraagt om inclusief organiseren. Een ander, nieuw samenspel op basis van partnerschap met ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente.

Maatschappelijk perspectief
Inclusief organiseren betekent werken vanuit een gezamenlijk maatschappelijk perspectief met win, win situaties. Mensen en middelen komen samen rond een maatschappelijke opdracht, waar ieder op basis van zijn talent een bijdrage aan levert. Zo ontstaan nieuwe, nog niet bestaande banen en nieuw perspectief voor mensen die tot nu toe aan de kant staan!

Werken, Leren en Ontwikkelen
Ik heb gezien wat het met mensen doet, zodra zij perspectief voelen, bijvoorbeeld in Ede en in Oss. Hoe mensen zich zo enorm gesteund voelen door de gemeente. Dat werkt dan weer door in hun gezinnen, ook kinderen zijn weer trots op hun ouders. Er ontstaan allemaal innovatieve producten zoals Rico met zijn rap en clip en een campagne voor jongeren. Bij drie van dergelijke opdrachten verdient hij zijn eigen salaris en is een nieuwe baan ontstaan. Anton en Trudy die hun hart volgden en het huis van de wijk startten. Een plek die voor buurtbewoners zoveel perspectief biedt, en bovendien voor henzelf nieuwe betaalde banen. Ifakat en de andere Edese vrouwen hebben we opgeleid tot community managers. Nieuwe nog niet bestaande functies. En deze rolmodellen weten grote groepen te bereiken en te motiveren om ook in beweging te komen.

Zodra professionals vanuit hun eigen hart werken en initiatieven van inwoners optimaal ondersteunen, gebeurt er steeds iets heel bijzonders. Zo speelde een jongerenwerker zelfs mee in de clip van Rico net als vrienden en ondernemers. Rinus en Colette zagen de talenten en potentie van inwoners en als ambtenaren brachten maatschappelijke opdrachten in. Daardoor ontstonden nieuwe banen in de wijk op het gebied van leefstijl en afval. En daarmee ontstond er een basis voor circulair werken, via een revolverend fonds investeren we opnieuw in de wijk.

Dit is mijn manier om bij te dragen aan een compassievolle samenleving met welzijn voor iedereen.

Doe jij ook mee? Ik nodig je graag uit voor een gesprek.

 

Maatschappelijke opdrachten in Ede: https://www.youtube.com/channel/UC9abTaieE6GgKAfrLCyzyhg

Leef bewust clip Rico:

 

 
 
 

Contact

Geni Horstink Advies Geni Horstink
Reeverdijk 13
7217 LA Harfsen
T 0573-430892
M 06-51134149
E info@genihorstinkadvies.nl

Blog


Geplaatst op: 29 oktober 2019Zondag was er een item op het NOS journaal dat me raakte. Ik dacht meteen 'wow wat een prachtige oplossing heeft Stella bedacht voor álle betrokkenen'. Ik vroeg me bij dit verhaal ook af: 'wat werkt hier dan zo goed?' 
Lees verder
Copyright 2011 - Geni Horstink Advies  -